Brein Support is een expertisecentrum voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Brein Support ondersteunt mensen die schade hebben opgelopen aan het brein, de hersenen.

Zoeken
Onderzoek en advies
 

hersenen.pngNeuropsychologische onderzoek

Met behulp van neuropsychologische diagnostiek onderzoeken wij de samenhang tussen klachten en het functioneren van hersenen.

In de hersenen zijn bepaalde gebieden verantwoordelijk voor een specifieke functie, zoals het onthouden van informatie, de aandacht en concentratie, de snelheid van het denken, het vermogen om problemen op te lossen. Dit zijn cognitieve functies. Een neuropsychologisch onderzoek brengt de cognitieve functies in kaart.

Advies

Op basis van de resultaten van het NPO stellen we vast welke gevolgen een hersenbeschadiging heeft voor het functioneren in het dagelijks leven. Met gericht advies geven we aan hoe het best met de sterke kanten en beperkingen kan worden omgegaan.