Brein Support is een expertisecentrum voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Brein Support ondersteunt mensen die schade hebben opgelopen aan het brein, de hersenen.

Zoeken
Trainingen
 

Cogmed Werkgeheugentraining

De Cogmed is een wetenschappelijk onderbouwd trainingsprogramma dat ontworpen is met als doel het werkgeheugen te verbeteren. Het werkgeheugen stelt ons in staat om informatie voor korte tijd vast te houden en toe te passen in ons dagelijks doen en laten.

Bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) leidt de beperking van het werkgeheugen tot problemen met ‘executieve taken' zoals geheugen, concentratie en planning. Wetenschappelijk is bewezen dat met de Cogmed training de capaciteit van het werkgeheugen kan verbeteren.

Daarbij vindt er een ‘transfer-effect' plaats naar dagelijkse functies, zoals het kunnen volgen van instructies, het gericht aandacht geven, impulscontrole en het oplossen van problemen bij zowel taal als rekenen. Er wordt 5 weken lang 5 dagen per week getraind achter de computer in uw eigen omgeving.

Sociale vaardigheden voor jongeren

De jongeren leren omgaan met de complexe, meer onzichtbare kanten van hun sociaal-emotioneel functioneren. We werken aan aandachtspunten die gepresenteerd worden in de groep, samen met familie en/of direct betrokkenen. Deze aandachtspunten worden frequent geëvalueerd en terug gekoppeld aan de jongeren.

Cognitieve trainingen voor jongeren

Door cognitieve trainingen zoals Agendaplanning en Oriëntatie leren de jongeren bijvoorbeeld hun agenda te organiseren en de consequenties daarvan te doorzien.

Geheugenstrategietraining voor jongeren

Bij deze training verwerven jongeren inzicht in de mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van geheugen en tempo van informatieverwerken. Vervolgens worden strategieën aangereikt om de beperkingen in het dagelijks functioneren te compenseren.

Dagelijkse vaardigheden

Binnen deze module komen middels gesprekken, oefeningen en/of feedback van video-opnames diverse dagelijkse en maatschappelijke vaardigheden aan bod. Denk hierbij aan solliciteren, discussiëren, mening vormen, omgaan met figuurlijk taalgebruik en humor.