Brein Support is een expertisecentrum voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Brein Support ondersteunt mensen die schade hebben opgelopen aan het brein, de hersenen.

Zoeken
Wat zijn de gevolgen van NAH
 

Gevolgen voor het geheugen

Cognitieve problemen: problemen die kunnen ontstaan als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zijn bijvoorbeeld problemen in het denken, we noemen dit ook wel een stoornis in het cognitief functioneren. Hierbij kunt u denken aan geheugenproblemen, maar ook aan sneller afgeleid zijn, concentratie en aandachtsproblemen, problemen met ruimtelijk inzicht (het vinden van de weg, het namaken van een blokkentoren), prikkelgevoeligheid (juist niet tegen veel geluid kunnen, geen tv kunnen kijken).

Plannen: ook zien we soms problemen met het plannen: huiswerk is niet op tijd af, afspraken worden niet nagekomen of over elkaar gepland.  

Fysieke gevolgen

Gedragsproblemen: er kunnen ook veranderingen zijn die vooral voor de omgeving merkbaar zijn. Dit zijn vooral gedragsproblemen en karakterveranderingen. Hier valt ook 'het korte lontje' onder, wat vaak voorkomt, maar ook het niet meer nemen van initiatief. Uit zichzelf onderneemt uw kind dan weinig, gaat niet meer naar vriendjes toe, maar doet wel mee met diezelfde vriendjes als ze hem op komen halen. Uw kind kan sterkere emoties laten zien, die ook voor de omgeving plotseling kunnen wisselen.

Belastbaarheid: bijna alle kinderen hebben last van een verminderde belastbaarheid. Ze zijn sneller moe, zowel na een lichamelijke inspanning zoals fietsen, als na een mentale inspanning zoals rekenen. Hierdoor kunnen ze minder aan op een dag dan leeftijdsgenootjes. 

Psychische gevolgen 

De psychische gevolgen van traumatisch hersenletsel kunnen in twee groepen worden opgesplitst.

Allereerst de gevoelens die ook bij andere ingrijpende ziektes voorkomen:

  • machteloosheid
  • woede en verdriet
  • ongeloof
  • hoop op herstel
  • angst en onzekerheid over de toekomst

Deze psychische reacties worden ook wel vergeleken met de fases die in een rouwproces voorkomen. Rouwen om de mogelijkheden die verloren zijn gegaan, waarbij het tijd kost te ontdekken welke mogelijkheden er nog wel zijn en daar weer vertrouwen in te krijgen.

De tweede groep betreft psychische veranderingen door een stoornis in het functioneren van de hersenen. Deze psychische veranderingen zijn een direct gevolg van het hersenletsel, en worden ook wel neuropsychologische functiestoornissen genoemd. Ze ontstaan door een beschadiging in de hersenen. De psychische veranderingen kunnen voor zowel de persoon zelf als de omgeving uiteindelijk veel storender zijn dan de directe lichamelijke problemen.

Enkele voorbeelden:

  • Veel mensen voelen zich onzeker over hun doen en laten. Het gaat allemaal niet meer vanzelf, het automatische is er af. Bij alles moet nagedacht worden. Ook als het dan lukt om een taak te doen, is men vaak niet tevreden, omdat het zoveel moeite heeft gekost.
  • Het kan moeilijkheden geven om zich kort en krachtig uit te drukken. Het niet kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken kan er toe leiden dat men in de ogen van anderen eindeloos met details bezig is en niet snel een mening kan vormen of een beslissing kan nemen.
  • In de meeste gevallen kost het meer tijd om dingen te doen en om informatie in zich op te nemen. Dit geldt des te meer in spannende situaties.
  • Een lastig probleem doet zich voor als iemand zelf niet in de gaten heeft dat er dingen fout gaan en de omgeving ziet dit wel. De persoon in kwestie kan dat over het algemeen niet helpen, omdat zijn "controle-apparaat" hem in de steek laat;

Ook in de emotionele sfeer kunnen de nodige veranderingen ontstaan. Het kan zijn dat een persoon sneller geïrriteerd is, in grote mate betrokken is op zichzelf, sneller huilt, snel kwaad wordt, zonder dat hij het zelf eigenlijk wil. Lang niet altijd zijn deze emoties onder controle en juist dat maakt iemand nog bozer of verdrietiger.