Brein Support is een expertisecentrum voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Brein Support ondersteunt mensen die schade hebben opgelopen aan het brein, de hersenen.

Zoeken
Onderzoek en advies
 

Op deze pagina leest u wat Brein Support u kan bieden op het gebied van advisering en neuropsychologische diagnostiek.

Adviseringstrajecten

Dit zijn kortdurende trajecten waarbij de expertise van de re-integratiespecialist gevraagd wordt voor het inventariseren van een situatie rondom een cliënt. Hieraan wordt een advies gekoppeld en bij goedkeuring kan een plan van aanpak gemaakt worden.

De re-integratiespecialist kan deel uitmaken van het plan van aanpak, dit hoeft echter niet.

Neuropsychologisch onderzoek 

Met behulp van neuropsychologische diagnostiek onderzoeken wij de samenhang tussen klachten en het functioneren van hersenen. In de hersenen zijn bepaalde gebieden verantwoordelijk voor een specifieke functie, zoals het onthouden van informatie, de aandacht en concentratie, de snelheid van het denken, het vermogen om problemen op te lossen. Dit zijn cognitieve functies. Een neuropsychologisch onderzoek brengt de cognitieve functies in kaart.

Verwerking

De Zelf Konfrontatie Methode (ZKM) biedt mensen een diepgaand, begeleid zelfonderzoek van waaruit gewenste veranderingen of doelen kunnen worden bereikt. De methode laat de mens als verhalenverteller alle belangrijke ervaringen en gebeurtenissen uit zijn leven inventariseren.
Vervolgens onderzoekt iemand hoe hij deze zaken gevoelsmatig waardeert en welke basale drijfveren daaraan op een onbewust niveau ten grondslag liggen. Iemand ontdekt de samenhang tussen deze ervaringen en gebeurtenissen en er ontstaan één of meer thema’s. Dit zijn aanknopingspunten voor verandering, acceptatie en persoonlijke ontwikkeling. De methode is zeer bruikbaar bij de verwerking en acceptatie van niet-aangeboren hersenletsel. Iemand ontdekt zijn eigen kracht en kan weerstand overwinnen tegen veranderde omstandigheden.

 

Advies

Op basis van de resultaten van het NPO stellen we vast welke gevolgen een hersenbeschadiging heeft voor het functioneren in het dagelijks leven. Met gericht advies geven we aan hoe het best met de sterke kanten en beperkingen kan worden omgegaan.