Brein Support is een expertisecentrum voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Brein Support ondersteunt mensen die schade hebben opgelopen aan het brein, de hersenen.

Zoeken
Trainingen
 

Brein Support biedt (jong-)volwassenen en ouderen verschillende trainingen om de gevolgen van hersenletsel te beperken.

Cogmed Werkgeheugentraining 

De Cogmed is een wetenschappelijk onderbouwd trainingsprogramma dat ontworpen is met als doel het werkgeheugen te verbeteren. Het werkgeheugen stelt ons in staat om informatie voor korte tijd vast te houden en toe te passen in ons dagelijks doen en laten. Bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) leidt de beperking van het werkgeheugen tot problemen met ‘executieve taken' zoals geheugen, concentratie en planning. Wetenschappelijk is bewezen dat met de Cogmed training de capaciteit van het werkgeheugen kan verbeteren. Daarbij vindt er een ‘transfer-effect' plaats naar dagelijkse functies, zoals het kunnen volgen van instructies, het gericht aandacht geven, impulscontrole en het oplossen van problemen bij zowel taal als rekenen. Er wordt 5 weken lang 5 dagen per week getraind achter de computer in uw eigen omgeving.

Cognitieve training

Individuele, op de cliënt gerichte trainingen waarin de cliënt leert zo effectief mogelijk om te gaan met zijn sterke kanten en beperkingen. Hieronder valt bijvoorbeeld de training Copingstrategieën en Geheugentraining.

Geheugenstrategietraining  

Bij deze training verwerven cliënten inzicht in de mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van geheugen en tempo van informatieverwerken. Vervolgens worden strategieën aangereikt om de beperkingen in het dagelijks functioneren te compenseren.