Brein Support is een expertisecentrum voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Brein Support ondersteunt mensen die schade hebben opgelopen aan het brein, de hersenen.

Zoeken
Wonen, werk en vrije tijd
 

20110215_0006.jpgBrein Support begeleidt jongeren,   volwassenen en ouderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) op alle leefgebieden. Vaak komt de re-integratievraag vanuit één leefgebied, dat is dan ook het startpunt voor de begeleiding.

Het doel is dat door de juiste balans op de lange termijn een zo stabiel mogelijke leefsituatie ontstaat.

Rol van de re-integratiespecialist

De rol van de re-integratiespecialist kan heel verschillend zijn en de expertise kan op een breed gebied ingezet worden.

Ons aanbod bestaat uit:

 1. Ambulante onderwijsbegeleiding
  Het begeleiden van leerlingen en cliënten binnen onderwijsinstellingen van primair tot en met universitair onderwijs, inclusief arbeidsgerichte stages binnen een roc of hbo-opleiding.
 2. Cognitieve training
  Individuele, op de cliënt gerichte trainingen waarin de cliënt leert zo effectief mogelijk om te gaan met zijn sterke kanten en beperkingen. Hieronder valt bijvoorbeeld de training Copingstrategieën en Geheugentraining.
 3. Training on the job/ jobcoaching
  De geleerde strategieën vanuit de cognitieve training overbrengen naar de werksituatie, waarbij als gevolg de arbeidstaken binnen de werksfeer op een adequate wijze getraind worden. Deze jobtraining zal op het juiste moment overgaan in jobcoaching. 
 4. Adviseringstrajecten
  Dit zijn kortdurende trajecten waarbij de expertise van de re-integratiespecialist gevraagd wordt voor het inventariseren van een situatie rondom een cliënt. Hieraan wordt een advies gekoppeld en bij goedkeuring kan een plan van aanpak gemaakt worden. De re-integratiespecialist kan deel uitmaken van het plan van aanpak, dit hoeft echter niet.