Column door Marjan van Dongen

Marjan heeft als re-integratiespecialist veel expertise opgebouwd en is vanaf de oprichting aan Brein Support verbonden.  

 

Na jarenlang als eenmanspost gefungeerd te hebben, is het heerlijk om onderdeel te zijn van een organisatie die zich helemaal richt op mensen met niet-aangeboren hersenletsel. We hebben dezelfde visie op de ondersteuning en begeleiding van onze doelgroep en we kunnen nu iedereen met NAH begeleiden, van jong tot oud.  

Ik kom uit het speciaal onderwijs. Daar heb ik een paar maal kinderen in de klas gehad met NAH. Zij kwamen direct na de revalidatiefase bij mij in de klas. Dat was een indrukwekkende ervaring. Toen ik een jongen van dertien jaar en zijn moeder heel intensief begeleid had, wist ik dat daar mijn hart lag en dat ik me verder in wilde zetten voor mensen met NAH. In 1994 kreeg ik een baan bij een nieuw NAH-project voor jong volwassenen. Bij dat project is het fundament van mijn deskundigheid gelegd. 

Dagelijks merk ik dat het - naast betrouwbaarheid, betrokkenheid en deskundigheid - heel belangrijk is om me bij elke nieuwe cliënt weer volledig open te stellen voor zijn of haar persoonlijkheid, omstandigheden en wensen. Ook is een grote mate van creativiteit in het vinden van oplossingen nodig: ik begeef me soms buiten de gebaande paden om toch tot het gewenste eindresultaat te komen. Het is meestal een intensieve en lange weg, waarbij we met kleine stapjes vooruit gaan naar het gestelde doel.

Bij Brein Support werken uitsluitend betrokken en gemotiveerde mensen die echt iets voor de medemens met NAH willen betekenen. En door onze krachten te bundelen kunnen we ons breder en stabieler inzetten voor onze doelgroep en kunnen we toewerken naar uitbreiding van ons expertiseaanbod.