Voor volwassenen

Onze re-integratiespecialisten bieden ondersteuning en begeleiding op maat aan jonge en oudere volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Onze specialisten hanteren, net als bij de kinderen en jongeren, een holistische aanpak: er wordt gezocht naar de juiste balans tussen wonen, scholing/werken en vrije tijd.

Onderzoek en advies

 

Adviseringstrajecten

Dit zijn kortdurende trajecten waarbij de expertise van de re-integratiespecialist gevraagd wordt voor het inventariseren van een situatie rondom een cliënt. Hieraan wordt een advies gekoppeld en bij goedkeuring kan een plan van aanpak gemaakt worden.

De re-integratiespecialist kan deel uitmaken van het plan van aanpak, dit hoeft echter niet.

Neuropsychologisch onderzoek

Met behulp van neuropsychologische diagnostiek onderzoeken wij de samenhang tussen klachten en het functioneren van hersenen. In de hersenen zijn bepaalde gebieden verantwoordelijk voor een specifieke functie, zoals het onthouden van informatie, de aandacht en concentratie, de snelheid van het denken, het vermogen om problemen op te lossen. Dit zijn cognitieve functies. Een neuropsychologisch onderzoek brengt de cognitieve functies in kaart.

Advies

Op basis van de resultaten van het NPO stellen we vast welke gevolgen een hersenbeschadiging heeft voor het functioneren in het dagelijks leven. Met gericht advies geven we aan hoe het best met de sterke kanten en beperkingen kan worden omgegaan.

 

Wonen, werk en vrije tijd

 

Brein Support begeleidt jongeren, volwassenen en ouderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) op alle leefgebieden. Vaak komt de re-integratievraag vanuit één leefgebied, dat is dan ook het startpunt voor de begeleiding.

Het doel is dat door de juiste balans op de lange termijn een zo stabiel mogelijke leefsituatie ontstaat.

Rol van de re-integratiespecialist

De rol van de re-integratiespecialist kan heel verschillend zijn en de expertise kan op een breed gebied ingezet worden.

Ons aanbod bestaat uit:

 1. Ambulante onderwijsbegeleiding
  Het begeleiden van leerlingen en cliënten binnen onderwijsinstellingen van primair tot en met universitair onderwijs, inclusief arbeidsgerichte stages binnen een roc of hbo-opleiding.
 2. Cognitieve training
  Individuele, op de cliënt gerichte trainingen waarin de cliënt leert zo effectief mogelijk om te gaan met zijn sterke kanten en beperkingen. Hieronder valt bijvoorbeeld de training Copingstrategieën en Geheugentraining.
 3. Training on the job/ jobcoaching
  De geleerde strategieën vanuit de cognitieve training overbrengen naar de werksituatie, waarbij als gevolg de arbeidstaken binnen de werksfeer op een adequate wijze getraind worden. Deze jobtraining zal op het juiste moment overgaan in jobcoaching.
 4. Adviseringstrajecten
  Dit zijn kortdurende trajecten waarbij de expertise van de re-integratiespecialist gevraagd wordt voor het inventariseren van een situatie rondom een cliënt. Hieraan wordt een advies gekoppeld en bij goedkeuring kan een plan van aanpak gemaakt worden. De re-integratiespecialist kan deel uitmaken van het plan van aanpak, dit hoeft echter niet.

Trainingen

 

Brein Support biedt (jong-)volwassenen verschillende trainingen om de gevolgen van hersenletsel te beperken.

Cognitieve training

Individuele, op de cliënt gerichte trainingen waarin de cliënt leert zo effectief mogelijk om te gaan met zijn sterke kanten en beperkingen. Hieronder valt bijvoorbeeld de training Copingstrategieën en Geheugentraining.

 

Geheugenstrategietraining  

Bij deze training verwerven cliënten inzicht in de mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van geheugen en tempo van informatieverwerken. Vervolgens worden strategieën aangereikt om de beperkingen in het dagelijks functioneren te compenseren.