Brein Support en at.groep bundelen hun krachten voor volwassenen met NAH

Samenwerking tussen bedrijven op het gebied van onderzoek en re-integratie voor mensen met niet- aangeboren hersenletsel (NAH), was er al wel. Maar vanaf 1 mei 2022 slaan Brein Support en at.groep de handen écht ineen voor de doelgroep volwassenen met NAH.

 

Samen staan we sterker

Brein Support is gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met NAH en verzorgt daarbij onder meer neuropsychologische diagnostiek. At.groep neemt het stokje van hen over als het gaat om het vinden van passend werk, meestal betaald soms ook vrijwilligerswerk, en het bieden van de juiste begeleiding. Een integrale aanpak staat daarbij voorop waarbij oog is voor alle leefgebieden.

Wat levert dat op

De samenwerking tussen Brein Support en at.groep is fijn voor de betrokkenen die graag voldoening halen uit werk dat écht bij hen past, zowel op korte als ook op langere termijn. Goed ook voor werkgevers die ruimte bieden aan mensen met NAH, en die met hun vragen terecht kunnen voor professioneel advies en de ondersteuning van de NAH specialisten bij at.groep.

Re-integratiespecialist aan het woord

Nog een paar weken is Marjan van Dongen als re-integratiespecialist werkzaam vanuit Brein Support. In de nieuwe samenwerking, maakt zij de overstap naar de at.groep. Marjan vertelt blij te zijn met deze ontwikkeling. “Als het specifiek gaat over de doelgroep volwassenen met NAH, blijft Brein Support doen waar zij goed in zijn; het in kaart brengen van de samenhang tussen klachten en het functioneren van de hersenen en het vinden van de juiste strategie om hiermee om te gaan.

Duurzaam aan de slag met werk dat écht past

De at.groep is gespecialiseerd in re-integratie en begeleiding van deze bijzondere doelgroep en gaat aan de slag op basis van de resultaten en bevindingen uit onder meer het onderzoek van Brein Support. Samen hebben we een enorm netwerk. At.groep kent de ondernemers en instellingen waar mooie kansen liggen voor mensen met NAH. Ook is de at.groep de juiste gesprekspartner voor werkgevers die advies willen over dit vakgebied en voor specifieke begeleiding van de werknemer. Kortom; iedereen is gebaat bij deze bundeling van krachten.”

Toenemende vraag vereist juiste begeleiding

De nauwe samenwerking tussen Brein Support en at.groep vergroot de capaciteit om te blijven voldoen aan de groeiende vraag van werkgevers en letselschadebureaus. Daarnaast is continuïteit van passende dienstverlening op langere termijn geborgd. Beide partners staan voor maatwerkaanpak, creativiteit en doorzettingsvermogen om tot optimale resultaten te komen.