Brein Support is een expertisecentrum voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Brein Support ondersteunt mensen die schade hebben opgelopen aan het brein, de hersenen.

Voor kinderen & jongeren Voor volwassenen Voor naaste familieleden Voor professionals

Brein Support is een expertisecentrum voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Brein Support ondersteunt mensen die schade hebben opgelopen aan het brein, de hersenen.

Voor kinderen & jongeren Voor volwassenen Voor naaste familieleden Voor professionals

Wat doet Brein Support en voor wie

Bij Brein Support kunnen zowel kinderen, jongeren als volwassenen terecht met allerlei vragen op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Onze advisering en begeleiding kan al beginnen op school, maar stopt pas wanneer iemand met NAH een goede plek in de maatschappij heeft gevonden.

Waarin zijn wij gespecialiseerd?

U kunt bij ons terecht met vragen over NAH met betrekking tot (speciaal) onderwijs, revalidatie en zorg, neuropsychologisch onderzoek en verwijzing, begeleiding, wonen en werken. Onze begeleiding is gericht op individuele mogelijkheden. Onze inzet is het vinden van een juiste balans tussen wonen, scholing en/of werk en vrijetijdsbesteding. Deze totaalaanpak draagt bij tot een zo goed mogelijk functioneren van mensen met NAH in het dagelijks leven en in de maatschappij.

Waarin zijn wij gespecialiseerd?

Twitter

Missie

Brein Support helpt bij het in kaart brengen van de neuropsychologische, sociaal-emotionele of gedragsmatige gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en biedt gespecialiseerde vervolgtrajecten. De mentale belastbaarheid speelt bij de diagnostiek en de begeleiding een cruciale rol. Wij begeleiden zowel kinderen, jongeren als volwassenen met een specifiek en intensief programma.