Een boek over niet-aangeboren hersenletsel: een onzichtbaar verlies dat uniek is bij ieder mens in zijn eigen situatie

In “Ik zie je graag” schrijft Saskia Boerma-Appelo over haar ervaringen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Zoals de ervaring met haar zoon: Jesse maakt op driejarige leeftijd een ernstig auto-ongeluk mee, waarbij hij hersenletsel oploopt. Saskia plaatst haar verhaal en andere ervaringen in een brede maatschappelijke context.

Met deze uitgave vraagt Saskia maatschappelijke aandacht voor NAH. Dat doet zij door stil te staan bij de betekenis van verlies en rouw door NAH. Bewustwording bij wat de impact is van NAH voor de getroffene zelf, voor de naasten, voor zorg, onderwijs, werk én samenleving.

Met eenvoudige woorden maakt zij het belang van rouwen concreet. Rouwen in de zin van afscheid nemen van iemand, terwijl die nog leeft, maar anders dan voorheen of anders dan dat je hem of haar had voorgesteld. Daarnaast pleit zij voor een beschikbare, onthaaste houding naar iemand met NAH. Tot slot geeft Saskia praktische tips over hoe om te gaan met NAH.

“Ik zie je graag”: een indrukwekkend én informatief ervaringsboek dichtbij mensen. Een boek voor familie, vrienden, hulpverleners, docenten en werkgevers die te maken hebben met NAH en voor alle mensen die in NAH geïnteresseerd zijn.

Het boek is vanaf januari 2020 te bestellen via www.verliesenzo.nl.