NAH boekje voor onderwijs

In het NAH boekje voor onderwijs vindt u achtergrondinformatie en advies voor onderwijs aan leerlingen met  niet-aangeboren hersenletsel.

NAH boekje voor onderwijs