Sonja van Belle is trajectcoach bij pilot The Class

In januari 2023 is de pilot The Class Oost, een initiatief van de Hersenstichting, van start gegaan! Trots ben ik dat ik, naast mijn rol als trajectcoach/adviseur NAH bij Brein Support, deze rol als trajectcoach mag vervullen.

Met The Class biedt de Hersenstichting een traject om de kansen van jongvolwassenen met (niet-aangeboren) hersenletsel op de arbeidsmarkt te vergroten. Het is een coaching- en re-integratie traject met als doel de deelnemers werkfit te maken en ze te begeleiden naar een passende, duurzame werkplek.

Het programma wordt zo veel mogelijk toegesneden op de behoefte van de individuele kandidaten. Het programma bevat individuele elementen, zoals  job- coaching en leefstijl/sport coaching. Daarnaast bevat het programma ook plenaire elementen. Er zijn groepsgerichte activiteiten zoals arbeidsgerichte trainingen, workshops en bedrijfsbezoeken.

Het bijzondere aan het programma is dat het zich ook richt op lichamelijke en psychische fitheid; er is veel aandacht voor sport en gezonde leefstijl. Een ander belangrijk onderdeel van The Class is het contact met ervaringsgenoten van dezelfde leeftijd. Elke Class heeft regelmatig groepsbijeenkomsten. Daarbij is er de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen, vragen aan elkaar te stellen en gebruik te maken van elkaars netwerk. Elk jaar organiseren we ook een sportdag en andere groepsactiviteiten om de Class tot een onvergetelijke ervaring te maken.

Het is een voorrecht om als trajectcoach bij The Class deze essentiële componenten samen te brengen en te zien hoe onze deelnemers zich zowel professioneel als persoonlijk ontwikkelen. Deze rol sluit naadloos aan bij mijn werk als trajectcoach/adviseur NAH bij Brein Support, waar ik me ook inzet voor de ondersteuning en empowerment van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Deze dubbele functie stelt me in staat om een brug te slaan tussen twee organisaties die zich inzetten voor een vergelijkbaar doel: het vergroten van de kansen en het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met NAH.

Sonja van Belle

Klik hier om meer lezen over The Class