Column door Martine Kaptein

Als GZ-psycholoog staat Martine aan de basis van Brein Support en is als zodanig, en als algemeen coördinator, aan het expertisecentrum verbonden.

 

Ik ben enorm blij en trots met de oprichting van Brein Support. Binnen dit zelfstandig expertisecentrum biedt onze bundeling van kennis zoveel mogelijkheden voor uitbouw van onze werkzaamheden. Brein Support is een laagdrempelige organisatie die het belang van de cliënt altijd op de eerste plaats stelt.

In 1997 ben ik begonnen als GZ-psycholoog en NAH-coördinator en had als taak een onderwijsaanbod neer te zetten voor kinderen en jongeren met een niet-aangeboren hersenletsel. Een intensieve en uitdagende taak omdat er nog weinig kennis en ervaring was op dat gebied. Met als gevolg dat veel kinderen en jongeren met hersenletsel thuis, op school en sociaal vastliepen.

Mij werd snel duidelijk dat de gevolgen van hersenletsel ingrijpend, divers en complex kunnen zijn. Nog steeds wordt dat onderschat, ook omdat ‘aan de buitenkant’ bij mensen vaak niets te zien is. Er worden dan eisen gesteld die de betrokken persoon absoluut niet waar kan maken, met soms een hoop frustratie en onbegrip aan beide kanten als gevolg.

Wij hebben de afgelopen jaren veel kunnen verbeteren aan de juiste opvang en begeleiding, die ontbrak namelijk. Kinderen en jongeren krijgen nu bij ons individu-specifiek, gestructureerd en flexibel onderwijs op maat aangeboden. Waarbij we uitgaan van het gegeven dat juist bij kinderen en jongeren met NAH het gevoel van eigenwaarde gestimuleerd moet worden. Net als een optimaal haalbare onafhankelijkheid en zelfstandigheid. Daarom kijken we naar persoonlijke kenmerken en plannen die ze hadden voordat ze hersenletsel opliepen. We inventariseren wensen en kijken eerlijk welke reëel haalbaar zijn. Ook kijken we naar wat iemand zelf kan doen om doelen te halen; de sociaal-emotionele kant van het verhaal. Alles gericht op de kwaliteit van het leven en met als doel een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij te verwerven. 

Zeker is dat we veel expertise hebben opgebouwd rondom kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel. Daar zijn we trots op. Zelf ben ik in veel gevallen bij het hele traject betrokken: van het moment van aanmelding tot aan eventuele ambulante begeleiding in het regulier onderwijs. Ik ben vaak de verbindende schakel tussen zorg en onderwijs en als coördinator heb ik zitting in diverse landelijke projecten die ontwikkelingen verder vormgeven.

Ik durf te stellen dat de visie en aanpak van Brein Support na jarenlange ervaring een noodzakelijke en waardevolle formule is. We zijn zover dat we kunnen zeggen: wat er staat is goed. We blijven altijd kijken naar hoe het beter kan, en Brein Support biedt ons de mogelijkheid die nieuwe stappen te zetten.