Ondersteuning en begeleiding op locatie

Lukt het door niet-aangeboren hersenletsel (NAH) niet om op school of tijdens je opleiding mee te komen? Dan kun je bij Brein Support terecht voor onderwijs. Op onze eigen locatie krijg je les in de gewone schoolvakken. Daarnaast oefen je bijvoorbeeld met plannen, gesprekken voeren, omgaan met werkdruk en dingen onthouden. Ondertussen observeren en ondersteunen we je. Zo begeleiden we je naar een passende (vervolg)opleiding of plek in de maatschappij.

Observatieprogramma

(voor kinderen en jongeren van 11 tot 20 jaar)

In het observatieprogramma proberen we erachter te komen waarin je precies beperkt wordt en wat je sterke kanten zijn. Ook onderzoeken we hoeveel je aankunt en wat het effect van je NAH is op je sociaal-emotionele ontwikkeling. Lukt het om gesprekken te volgen? Begrijp je figuurlijk taalgebruik? Hoe is het met je concentratie? 

We bieden begeleiding bij het verwerken van je aandoening en leren je in diverse trainingen om te gaan met NAH. Samen met jou en je ouders kijken we waar je weer in kunt stromen: het regulier voortgezet onderwijs of het speciaal onderwijs. Of misschien ben je meer op je plek bij dagbesteding. Het kan ook zijn dat je vervolgbehandeling nodig hebt.

Werkwijze en inhoud

Het observatieprogramma bestaat grofweg uit vier fasen.

  • In fase 1 kom je vanuit je revalidatie voor het eerst een paar uur naar de NAH-groep van Brein Support. Je volgt nog niet de normale lesstof; we kijken vooral wat je interesses en sterke punten zijn. Daarnaast gebruiken we de tijd om je te observeren.
  • In fase 2 kom je een groot deel van de week naar Brein Support. We stellen een schoolprogramma op maat samen, met een aantal kernvakken. Daarnaast doe je mee aan groepsactiviteiten, zoals logisch denken, geheugentrainingen, concentratiespelletjes, maar ook koken en handvaardigheidslessen. Bovendien staan we met je stil bij de verwerking van NAH.
  • In fase 3 doe je (school)ervaring op buiten de NAH-groep. Je volgt gastlessen op je ‘oude’ school, of oefent op een andere school voor (speciaal) voortgezet onderwijs. We kijken of je goed op je plek bent, begeleiding nodig hebt, of dat een andere route misschien beter bij je past.
  • In fase 4 bereiden we je zo goed mogelijk voor op de school, stageplek of dagbesteding waar je naar doorstroomt. Daarbij zorgen we voor een goede overdracht, zodat je leerkrachten en begeleiders weten wat je kunt en wat je nodig hebt.

Een observatieprogramma duurt gemiddeld 6 tot 12 maanden.

Transitieprogramma

(voor jongeren en jongvolwassenen van 16 tot 20 jaar)

Bij het transitieprogramma gaat het vooral om de mogelijkheden die je ná je middelbare school hebt. Wat is een passende vervolgopleiding? Hoe zit het met stage en werk? Hoe breng je balans in je leven als je NAH hebt? Maar ook: wat waren je wensen en dromen vóórdat je NAH kreeg? En wat daarvan is nu haalbaar?

Doorstromen naar een passend vervolg

We stellen een weekprogramma voor je samen, dat helemaal is afgestemd op jouw mogelijkheden en behoeften. In groepslessen, individueel onderwijs, diverse soorten trainingen en bewegingsonderwijs oefen je met concentreren, geheugen trainen, plannen, gesprekken voeren en dagelijkse vaardigheden. Daarnaast krijg je onderwijs in bijvoorbeeld Nederlands, Engels en wiskunde, aangepast op jouw leerniveau.
Bovendien helpen we je bij de acceptatie van jouw NAH en reiken we je de kennis en de handvatten aan om er goed mee om te gaan.
Ons doel is dat je succesvol doorstroomt naar een passende beroepsopleiding, arbeidstraject of zinvolle dagbesteding.

Een transitieprogramma duurt 1 tot 2 schooljaren.

“Mijn weg terug naar een zo normaal mogelijk leven”

“Als 16-jarige ben ik van mijn paard gevallen en liep ik niet-aangeboren hersenletsel op. Eerst was niet precies duidelijk wat ik had. Mijn kortetermijngeheugen was van slag en ik was ontzettend snel moe. De artsen dachten aan een hersenschudding. Maar in de maanden na mijn val kwam ik geen steek verder. De klachten hielden aan. Pas toen ik in de observatieklas van Brein Support belandde, werd duidelijk dat er wel degelijk sprake was van NAH. Dat was slikken natuurlijk. Toch was ik ontzettend gemotiveerd om ermee te leren omgaan en leven. Eenmaal doorgestroomd naar de transitieklas kreeg ik handvatten om dingen te onthouden en mijn werkgeheugen te trainen. Ook onderzochten we samen wat mijn toekomstperspectief was. De havo of een studie Marketing zat er helaas niet in. Te veel theorie, ik kan niet zo snel al die lesstof verwerken. Uiteindelijk ben ik op het spoor gekomen van de Fotovakschool, een heel praktische opleiding. Nu werk ik met veel plezier als fotograaf. Wat Brein Support voor mij heeft betekend? Het was mijn weg terug naar een zo normaal mogelijk leven. Zonder hun begeleiding en ondersteuning was ik nooit zover gekomen.”

Rachel Bosman, oud-leerling van Brein Support

  

Een onderwijsprogramma volgen?

Ben je benieuwd of het observatieprogramma of transitieprogramma iets voor jou is? We denken graag met jou en je ouders mee. Na een eerste gesprek kijken we of je een aantal dagen mee kunt draaien in een van onze onderwijsgroepen. Of misschien heb je genoeg aan begeleiding op je eigen school.

Meer over begeleiding op school