Onze missie en visie

Alle professionals van Brein Support werken vanuit een gezamenlijke missie en visie. Die vind je hieronder.

 

Missie

Brein Support is een expertisecentrum voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebben. We onderzoeken, adviseren en bieden een gespecialiseerde onderwijsomgeving. Ook verzorgen we begeleiding op school, tijdens een vervolgstudie en op weg naar stage, werk of dagbesteding. Zo zorgen we dat jonge mensen met NAH zich optimaal kunnen ontwikkelen en een passende plek vinden in de maatschappij.

Visie

We helpen kinderen, jongeren en jongvolwassenen met NAH een nieuw evenwicht te vinden tussen school, stage, werk, vrijetijdsbesteding en thuis. Ons doel is de kwaliteit van leven te bevorderen en een duurzaam toekomstperspectief te ontwikkelen. Dit doen we zoveel mogelijk op maat, in een totaalaanpak en liefst binnen de context van het onderwijs.
In een gespecialiseerde onderwijsomgeving brengen we onze kennis van regulier en speciaal onderwijs, gedrag en zorg samen. We observeren er leerlingen, leren hen (nieuwe) vaardigheden aan en werken op niveau aan hun kennis. Op die manier bereiden we hen voor op hun toekomst. Dit doen we in nauw contact met ouders, het regulier onderwijs, vervolgopleidingen en zorgpartners in de regio.

Samen

Elk kind of elke jongere zo goed mogelijk begeleiden, zodat hij of zij het beste uit zichzelf kan halen. Daar werken we elke dag aan, samen met onze partners. Zo bieden we maximale ondersteuning.

Onze partners