Projecten

Reminderteam Rijnstate Kind & Jeugd Arnhem
Vaak is direct na een val op het hoofd of een ongeluk niet meteen duidelijk of er sprake is van NAH. Het Reminderteam Kind & Jeugd Arnhem volgt kinderen na hun ziekenhuisopname om te kijken of ze alsnog klachten ontwikkelen die duiden op NAH. Het team biedt een luisterend oor, brengt in kaart wat er speelt, en zoekt als nodig mee naar passende begeleiding of behandeling. Brein Support is onderdeel van dit team, samen met Rijnstate, Klimmendaal, Zozijn en Siza.

Project Young stroke poli
We nemen deel aan het Young Stroke-project van Radboud UMC. Dat project heeft als doel de kennis te vergroten van zorgprofessionals. Met name als het gaat om maatschappelijke participatie en (re-)integratie van mensen die op jonge leeftijd NAH hebben gekregen. Ook stimuleren we de samenwerking tussen zorgprofessionals onderling en met instanties in het sociaal domein.

REC (Regionaal Expertisecentrum)
De doelgroep kinderen en jongeren met NAH is relatief klein. Daardoor is er in het zorglandschap soms weinig aandacht voor hen, terwijl ze vaak complexe en langdurige zorg nodig hebben. Om te zorgen dat elk kind met NAH goede en passende zorg krijgt, zijn regionale expertisecentra in het leven geroepen. Ze coördineren de keten van zorg in de regio en ontwikkelen en delen kennis. Ook zorgen ze dat passende diagnostiek en aanvullende zorg en ondersteuning in de buurt van het kind wordt georganiseerd. Brein Support maakt deel uit van het Regionaal Expertisecentrum Arnhem.