Samenwerkingspartners

Brein Support werkt samen met diverse partners, zoals at.groep, Klimmendaal Revalidatiespecialisten, Rijnstate Ziekenhuizen, en Zozijn. Door intensief met elkaar op te trekken, kunnen we een compleet aanbod bieden aan onderzoek, advies, begeleiding, onderwijs en revalidatie.

 

at.groep

Als het gaat om de doelgroep volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel, dan hebben we veel aan onze partner at.groep. Brein Support brengt de samenhang tussen klachten en het functioneren van hun hersenen in kaart. Ook helpen we cliënten aan de juiste strategie om ermee om te gaan.

Vervolgens stapt at.groep in als het gaat om het vinden van passend (vrijwilligers)werk, re-integratie en begeleiding op het werk. At.groep kent de ondernemers en instellingen waar kansen liggen voor mensen met NAH. Ook is at.groep de juiste gesprekspartner voor werkgevers die advies en informatie willen over de begeleiding van werknemers met NAH.

Breinstraat 

Brein Support maakt deel uit van het samenwerkingsverband Breinstraat, een webplatform voor en door jongeren met NAH. Jongeren gaan er in contact met elkaar en leren over de gevolgen van hun hersenletsel. Ook krijgen ze tips hoe ze om kunnen gaan met NAH. Andere betrokken instanties zijn Basalt, Heliomare, de Haagse Hogeschool en Hersenstichting. Voor een goede inhoudelijke invulling van het platform is nauw samengewerkt met jongeren met NAH, ouders, hulpverleners, onderwijsprofessionals, trajectcoaches en patiëntenorganisaties.

Zozijn

Meer informatie volgt.

Klimmendaal 

Meer informatie volgt.

The Class

Brein Support is actief betrokken bij The Class, een project van de Hersenstichting.
The Class is een traject om de kansen van jongvolwassenen met (niet-aangeboren) hersenletsel op de arbeidsmarkt te vergroten.

Het is een coaching- en re-integratie traject met als doel  deelnemers werkfit te maken en ze te begeleiden naar een passende, duurzame werkplek. Het programma wordt zo veel mogelijk toegesneden op de behoefte van de individuele kandidaten.

Het programma bevat individuele elementen, zoals job-coaching en leefstijl/sport coaching. Daarnaast bevat het programma ook plenaire elementen. Er zijn groepsgerichte activiteiten zoals arbeidsgerichte trainingen, workshops en bedrijfsbezoeken.


Het bijzondere aan het programma is dat
 het zich ook richt op lichamelijke en psychische fitheid; er is veel aandacht voor sport en gezonde leefstijl. Een ander belangrijk onderdeel van The Class is het contact met ervaringsgenoten van dezelfde leeftijd. Elke Class heeft regelmatig groepsbijeenkomsten. Daarbij is er de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen, vragen aan elkaar te stellen en gebruik te maken van elkaars netwerk.