Ons team

Brein Support bestaat uit een bevlogen team van deskundige medewerkers, met elk hun eigen vakgebied. Samen proberen we jou op de best mogelijke manier te ondersteunen en begeleiden.

Martine Kapitein

GZ-psycholoog en coördinator Brein Support

Begeleidt, adviseert, en denkt mee in trajectcoaching, casuïstiek en begeleidings- en onderwijsprogramma’s. Maakt deel uit van het kennisteam NAH van De Onderwijsspecialisten. Martine is ook nauw betrokken bij landelijke ontwikkelingen en projecten die gericht zijn op het verbeteren en professionaliseren van zorg en onderwijs voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met NAH.

“De gevolgen van NAH worden regelmatig onderschat of niet begrepen, omdat er bijvoorbeeld ‘aan de buitenkant’ niets te zien is. Ik zet me met grote betrokkenheid en vol passie in voor de herkenning en de erkenning van de doelgroep kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met NAH.”

Lieneke Joosten

Docent, trajectbegeleider en Rots & Water-trainer

Begeleidt, observeert en adviseert jongeren met NAH.

“Ik leer jongeren om te gaan met de gevolgen van NAH. Ook help ik hen te ontdekken wat ze aan ondersteuning nodig hebben om onderwijs te volgen. Met veel liefde en plezier begeleid ik hen naar een passende plek.”

Ben Heijenk

Docent, cognitief trainer en trajectcoach

Staat voor de klas en begeleidt jongeren en jongvolwassenen in de schoolvakken en trainingen, en bij de uitstroom naar school, stage, werk of dagbesteding.

“Ik haal veel voldoening uit het intensief werken met NAH-jongeren; mensen bij wie in de bloei van hun leven een enorme kink in de kabel is gekomen. Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk.”

Annet Bolt

Psycholoog

Is betrokken bij de aanmeldingen van nieuwe leerlingen. Ook begeleidt en ondersteunt ze leerlingen. Daarnaast voert Annet neuropsychologische diagnostiek uit. 


“De maatschappelijke betrokkenheid van Brein Support is groot. Ik ben blij dat ik vanuit mijn eigen vakgebied een steentje kan bijdragen aan onderwijs voor jongeren die door NAH een ander perspectief in het leven moeten vinden.”

Sonja van Belle

Trajectcoach en adviseur

Begeleidt jongeren met NAH binnen het onderwijs. Focust daarbij op alle leefgebieden.

“Het geeft mij veel energie om jongeren die in een impactvolle fase in hun leven zitten, te coachen en adviseren. Zo help ik hen een nieuw perspectief te ontwikkelen.”

Victor van den Broek

Trajectcoach en adviseur

Begeleidt jongeren met NAH binnen het onderwijs. Daarbij heeft hij ook aandacht voor persoonlijke groei en ambities. Bovendien helpt hij de balans te vinden tussen bijvoorbeeld school, thuis, stage en werk.

“Ik vind het een uitdaging om samen met de jongeren te werken aan een toekomstperspectief. Ik help ze bij het ontwikkelen van nieuwe inzichten en leer ze op een andere manier naar situaties te kijken. Daarbij zet ik graag op een creatieve manier mijn netwerk in.”

Wies Schelfhout

Trajectcoach

Werkte tijdens de opstart van Brein Support als docent bij de NAH-observatieklas. Biedt nu als trajectcoach advies en ondersteuning aan leerlingen en docenten binnen alle vormen van onderwijs.

“Elke NAH-leerling is uniek. Het is dan ook een zoektocht om voor ieder een individueel traject uit te stippelen. Ik zie het vooral als een uitdaging en zet graag dat stapje extra. Bovendien deel ik mijn 25 jaar aan ervaring met ieder die betrokken is bij deze doelgroep.”

Marjan van Dongen

Re-integratiespecialist volwassenen met NAH

Adviseert en begeleidt volwassenen met NAH op alle leefgebieden.

“Binnen de at.groep – een fusie met Brein Support – zet ik me met veel passie en deskundigheid in voor volwassenen met NAH. Zodat ze zich nu, maar ook op latere leeftijd, op allerlei vlakken optimaal kunnen ontwikkelen.”

Krachtenbundeling

We bundelen onze krachten met die van deskundigen van partnerorganisaties. Denk aan neuropsychologen, trajectcoaches, re-integratiespecialisten en gespecialiseerde docenten. Door multidisciplinair samen te werken, komen we tot slimme, duurzame en effectieve oplossingen.

Lees meer over onze partners