Organisatie

Brein Support is onderdeel van De Onderwijsspecialisten. Dit is een overkoepelende stichting voor scholen in het speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs in de regio’s Arnhem, Overbetuwe, Zuidwest-Veluwe, Liemers, Achterhoek en Stedendriehoek. De Onderwijsspecialisten stimuleert de groei van leerlingen van 4 tot 20 jaar die moeilijk leren, een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicap hebben, chronisch ziek zijn, of extra begeleiding nodig hebben bij hun gedrag. Het onderwijs, de begeleiding en zorg zijn erop gericht de mogelijkheden in (vervolg)studie, werk, wonen en leven te vergroten. Met als doel: voor elke leerling een volwaardige plek in de samenleving.

De Onderwijsspecialisten

Brein Support en De Onderwijsspecialisten hebben samen als doel: kinderen en jongeren een volwaardige plek geven in de samenleving.

Meer over De Onderwijsspecialisten